Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Стандартни отчети

Отчетите позволяват на мениджърите да проследяват бизнес процесите чрез различните аналитични приложение. Можете да получавате сравнителни характеристики и разнообразни анализи на маркетинг дейността, продажбите и много други бизнес процеси. Данните са предоставени в отчетлив и систематизиран вид, а достъпът на различните служители може да бъде ограничаван. По този начин контролирате ефективността на маркетинг кампаниите, възможностите за продажби и т.н.

© Copyright Microinvest, 2011