Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Sugar Plug-in Lotus Notes

Можете да архивирате имейли директно от Lotus Notes към SugarCRM. По този начин синхронизирате кореспонденцията си с календара, контактите и задачите в SugarCRM.

© Copyright Microinvest, 2011