Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

SugarCRM Products

SugarCRM е уеб базиран продукт за управление на взаимоотношенията с клиенти, партньори и доставчици.
Системата автоматизира съществените за всяка една организация маркетингови и търговски процеси, свързани с фирмените контрагенти и предоставя детайлен анализ за тези дейности. Това е бизнес стратегия, фокусирана изцяло върху удовлетворението на клиента и неговото грижливо обслужване. Платформата за групова работа позволява бърз и лесен достъп до фирмената информация от всички звена. Изградено е решение, което спомага за постигане на разширение на пазарния дял, увеличаване на приходите и намаляване на оперативните разходи.

  Всички продукти предлагат следните функционални възможности:

 • Единна база данни с клиенти и контакти;
 • История на проведени срещи, телефонни разговори, обменена електронна поща и документи;
 • Разпределение на задачи и отговорности
 • Управление на процеса на търговски преговори;
 • Провеждане на маркетингови кампании по електронна поща и/или телефон;
 • Интеграция на всички отдели и звена във фирмата с цел прозрачност и по-ефективна комуникация
 • Отчетност, мониторинг и контрол на фирменото представяне.

Предимства на системата SugarCRM:

 • Достъп до информацията от различни точки през Интернет;
 • На потребителските станции се изисква единствено инсталиран Интернет браузър.
 • Оптимизиран интерфейс с цел максимално улеснение на потребителите
 • Прецизност и систематизираност при въвеждането на всички данни за фирмата
 • Контрол над всички дейности на служителите и прозрачност на комуникацията
 • Планиране на бизнес ресурсите за по-малко време
 • Лесно управление на голям обем от информация
 • Лесна интеграция и адаптация с цел оптимизиране на бизнес процесите и максимизиране на печалбите

Защо да изберете SugarCRM от Microinvest:

 • Бърз достъп до фирмената информация от всички отдели. Селектирани нива на достъп до модулите на системата за различните отдели и потребители.
 • По-бързо и качествено обслужване на клиентите – съхранява се пълната история на търговските преговори – обаждания, срещи, оферти, договори, продуктови каталози с категории и подкатегории, продукти, поръчки, експедиция, възможност за следене на фактури, плащания, очаквани приходи, очаквани разходи, казуси, проблеми и задачи, обменена електронна поща и документи.
 • Опознаване на клиентите и избиране на най-правилния подход към всеки. Изграждат се дълготрайни и лоялни взаимоотношения с клиенти, доставчици и партньори.
 • Лесно и бързо селектиране на клиентите по статус – например избиране на всички перспективни клиенти или клиенти, с които не е имало комуникация за определен период.
 • Чрез индивидуалния и групов календар е невъзможно да бъдат пропуснати планирани срещи, задачи, обаждания, дати на изтичане на договори. Не е необходимо служителите да помнят множеството си задачи – това е функция на календара. Възможно е тези напомняния да бъдат съвместени с мобилни телефони. Изпращане на покани за срещи и задачи към колеги и клиенти. Не се губи време за дълги работни срещи, всеки служител получава ясна представа за своите задачи автоматично.
 • Автоматично регистриране на клиенти през сайта на организацията и уведомяване по имейл на съответния служител.
 • Възможност за формиране на целеви групи и индивидуален подход към тях.
 • Възможност за проверка на активността на получателя (служител или клиент).
 • Отчитане и анализ на  работата на служителите – като времетраене и като изпълнени задачи. Възможност за залагане на квоти на търговците /в Pro версията/.
 • Регистриране на поставени казуси от клиенти, пренасочването им за обработка и описание на разрешаването им, както и следене на статус на казусите.
 • В модул Проекти – управление на проекти, проектни задачи със срокове, статус, комуникация и цялостна документация.
 • Възможност за непрекъснато следене за изпълние на задачите.
 • Модул Документи – съхранение на шаблони и документи с всички версии и ревизии на всеки документ.
 • Изключително удобство за създаване и изпълнение на маркетингови кампании, контрол върху резултатите от маркетинговата дейност – съкращава се времето за регистриране на нови потенциални клиенти.
 • Чрез модул маркетинг – изпращане на бюлетини към настоящи клиенти и отчитане на активността им.
 • Възможност за лесно и бързо намиране на потенциални клиенти.
 • Възможност за изпълнение на предефинирани и автоматизирани справки.
 • Системата е с интуитивен интерфейс – лесна за ползване.
 • Разнообразни възможности за групиране, филтриране и експорт на информация.
 • Отдалечен достъп до фирмената информация от всяко географско място.
 • Възможност за осъществяване на достъп със смартфон или таблет.
 • Системата е адаптивна и може да се приложи към всеки тип бизнес. 
 • Възможност за добавяне на нови функционалности и доработки.
 • Възможност за интегриране с други софтуерни системи.
 • Импортирането и експортирането на данни от и към други програми се извършва по лесен начин.
 • Клиентски портал и Off line client в Enterprise версията.
 • Системата има възможност да поддържа много езици.
 • Системата е съвместима с Windows и Linux. 

 

Sugar Professional Sugar Corporate Sugar Enterprise Sugar Ultimate
Sugar Mobile Sugar Mobile Sugar Mobile Plus Sugar Mobile Plus
Стандартни отчети Стандартни отчети Корпоративни отчети Корпоративни отчети


Offline Клиент Offline Клиент


Портал Клиенти Портал Клиенти


Sugar Plug-in за Lotus Notes Sugar Plug-in за Lotus NotesSugar връзка с Lotus Domino сървър
15 GB Памет 30 GB Памет 60 GB Памет 250 GB Памет
MySQL и MS SQL MySQL и MS SQL MySQL, MS SQL и Oracle  MySQL, MS SQL и Oracle 
Поддръжка на данните Поддръжка на данните Поддръжка на данните Поддръжка на данните
2 конктакта за поддръжка 3 конктакта за поддръжка 4 конктакта за поддръжка 5 конктакта за поддръжка
E-mail поддръжка E-mail поддръжка E-mail поддръжка E-mail поддръжка
Достъп до портал за поддръжка Достъп до портал за поддръжка Достъп до портал за поддръжка Достъп до портал за поддръжка
8х5, четиричасов отговор 12х5, двучасов отговор 12х5, двучасов отговор 24х7, едночасов отговор
Неограничен брой казуси поддръжка Неограничен брой казуси поддръжка Неограничен брой казуси поддръжка Неограничен брой казуси поддръжка


Поддръжка по телефона Поддръжка по телефона


Health Check Поддръжка чрез отдалечендостъп, индивидуално техническо лице за поддръжка, Extended Health Check
© Copyright Microinvest, 2011