Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Microinvest и SugarCRM

Microinvest предлага цялостно CRM решение, базирано на продукта SugarCRM. Приложението е с уеб интерфейс, предлага богата функционалност и може успешно да бъде внедрено в организации с различна големина, опериращи в сферата на услугите, производството и търговията.

Функционалността на приложението покрива следните области: управление на контактите, маркетинг, продажби, обслужване на клиентите, прогнози и анализи и екипна работа.

 • Управление на контактите

Приложението съхранява цялата информация с практическо значение за организациите и лицата за контакти в тях. Телефони, адреси за кореспонденция и заемани длъжности са достъпни във всеки момент, независимо дали сте в офиса или на път. През административния панел на програмата могат да бъдат дефинирани специфични полета за данни, които са необходими на Вас.

 • Дейности

Този модул позволява да планирате и разпределяте работното си време като отразявате текущите си задачи, срещи, обаждания и бележки по часове в         календар. По този начин бизнеса процеса е добре организиран и можете лесно да контролирате своите служители. Организираната и систематизирана информация улеснява Вашето ежедневие.

 • E-mail

E-mail кореспонденцията съпровожда ежедневната бизнес комуникация. Вие никога вече няма да търсите кореспонденцията с даден клиент в купчината от контакти, тъй като всички съобщения автоматично се прехвърлят към клиента.  От друга страна, имате достъп до цялата кореспонденция с всеки човек - просто погледнете в раздела история към контакта.

 • Обслужване на клиенти

В системата се съхранява информация за поставени казуси и проблеми свързани с продадени стоки или услуги. Отчитат се отработени часове по обслужване на клиентите. Моделът на потребителска поддръжка може да бъде настроен по различни начини с използването на проекти или договори в зависимост от конкретните изисквания на бизнеса.

 • Продажби

Следят се водените търговски преговори като има възможност за планиране на очакваните постъпления от тях. В зависимост на етапа на който се намират, потенциалните сделките се появяват в системата с различна категория и мениджърите могат да разберат къде трябва да насочат своите усилия за постигане на заложените цели. Съхранява се пълна история на взаимоотношенията по време на преговорите, в това число дадени оферти, електронна кореспонденция и проведени срещи.

 • Проекти

От момента, в който започнете сътрудничество с дадена фирма или лице -  можете да следите развитието в този раздел. Можете да съберете екип и да направите работен график както и да следите същинското изпълнение, да съхранявате документацията, придружаваща проекта. Като допълнение, можете да правите отчети и справки, които показват постигнатите резултати.

 • Документи

Средство за автоматизация на документите във Вашата фирма. Гъвкавото конфигуриране на филтри и динамични групи дава възможност да видите състоянието на текущите дела на фирмата, дори и без да използвате справки. Възможна е интеграция със складова система и счетоводна програма.

 • Договори

Пълна база данни за управление на договорната система. Цялата работа се извършва в отделен раздел на системата. Висока скорост на търсене и прозрачност на всички промени, за максимална ефективност при работа с договори. Мониторингът на спазването на условията, пуснати на следващото ниво, така винаги ситуацията е под Ваш контрол.

 • Маркетинг

Решението поддържа управлението на маркетингови кампании през различни комуникационни канали и организирането на промоции през Интернет. Специалистите по маркетинг могат да подават информация за потенциални клиенти на екипите по продажби с едно натискане на бутона на мишката. Поддържат се автоматизирани процеси, като известяване на конкретни лица с електронна поща в случай на проявен интерес към продуктите на компанията от Интернет.

 • Бюлетин

Инструмент за пряко въздействие върху клиентите си. Всички необходими функции се намират на едно място. Определете целевата си група, създайте шаблон и вече можете да изпращате новини по всяко време. Можете да задавате автоматично изпращане на бюлетина на определен период от време без да разсейвате Вашия персонал с това допълнително задължение.

 • Продукти

Централизирана база данни за Вашите продукти и услуги. Бързо изготвяне на сложни и пълни оферти. Възможност за въвеждане на специална ценова политика за специални партньори и клиенти.

 • Справки  

В този раздел са концентрирани всички инструменти за управление. Можете да създадете аналитични форми, които отговарят на специфичните предизвикателства на Вашия бизнес. Стандартните отчети позволяват анализ и контрол на всички типични бизнес задачи.

 • Прогнози и анализи

Потребителите на системата могат да създават през интерфейса на програмата отчети към всеки един от модулите на системата. Те дават отговор на оперативни въпроси, които вълнуват маркетингови специалисти, търговци или мениджъри. В всеки момент може да се следи изпълнението на определените квоти за продажби и цялостното изпълнение на заложения бюджет на продажбите.

 • Екипна работа

Потребителите на системата разполагат с различни средства подпомагащи работата в екип, в това число групов календар за задачи, срещи и телефонни разговори и вграден клиент за електронна поща. Електронна поща изпратена с външни програми могат да се прикача към обекти в системата. Поддържа се интеграция с мобилни телефони и PDA устройства.

 • Администриране

Този модул е предназначен за настройки на потребителските права. Той има лесен и удобен интерфейс, който позволява контрол на администратора на системата и конфигуриране на правата за достъп по подразбиране. Достъпът на определени потребителските групи или конкретни потребители може да бъде ограничен.

 

Предимства на системата SugarCRM и услугите на Microinvest:

 • Изготвяне и внедряване на софтуерна програма изцяло съобразена със спецификите на Вашата фирма;
 • Допълнителните модули на програмата отговарят и на най-специфичните потребителски нужди;
 • Напълно адаптирана софтуерна система, подобряваща ефикасността на всеки служител;
 • Елиминиране на ненужните разходи и увеличаване приходите на фирмата;
 • Прозрачност и интерактивност през целия процес по изготвяне на програмата;
 • Намаляване на времето и средствата за маркетингови проучвания;
 • Намаляване на времето и ресурсите за обработка и развитие на данни и рутинни задачи;
 • Индивидуално обучение и подход към всички служители във фирмата;
 • Възможност за достъп до информацията в CRM системата от различни точки през Интернет;
 • Интуитивен интерфейс с цел максимално улеснение на потребителите;
 • Прецизност и систематизираност при въвеждането на всички данни за фирмата;
 • Контрол над всички дейности на служителите и прозрачност на комуникацията;
 • Съкращаване на времето за планиране на бизнес ресурсите;
 • Бързо и надеждно управление на голям обем от информация;
 • Лесна интеграция и адаптация с цел оптимизиране на бизнес процесите и максимизиране на печалбата.

Цената на подобен тип система се формира от избрания вид на конфигурацията, от броя на работните места и брoя часове за консултация и внедряване.

Нашият екип ще поготви специално за Вас оферта, съобразена с Вашите изисквания и бизнес модел. Свържете се с нас или поискайте индивидуална оферта.

© Copyright Microinvest, 2011