Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Инсталация

Компаниите имат специфични процеси, които налагат софтуерните продукти да бъдат адаптирани, за да отразяват конкретните изисквания.

Microinvest предлага цялостен пакет от професионални услуги свързани с инсталация на софтуерните продукти. Услугите могат да включват разработка и настройки на модули в програмите, прилагане на модел на сигурност на достъпа до данните, мигриране на данни, създаване на справки и анализи. Конкретните професионални услуги зависят от избраното бизнес решение и от специфичните нужди на клиента.

Работейки заедно с Вас ще постигнем измерими резултати, гарантиращи възвращаемост на вложените средства.

© Copyright Microinvest, 2011