Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Обучение

Дори най-добрите решения носят малко полза за организациите, ако потребителите им не знаят как да ги използват.

Microinvest предлага обучение, което е гъвкаво и съобразено с нуждите на различните организационни роли. Чрез него можете да усилите ефекта от внедряването на бизнес решенията и да постигнете максимална възвращаемост за направените от вас разходи

Нашите клиенти могат да избират между:

  • публични семинари;
  • вътрешно-организационни курсове;
  • текуща помощ на потребителите и администраторите за работа със системите (“coaching”).

 

© Copyright Microinvest, 2011