Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Служба по трудова медицина – Варна

Доказано ефективен подход за оптимизиране на бизнеса

Екипът на “СТМ - ЛТМ” ООД

Служба по трудова медицина, Варна предлага задължителният обем от дейности съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 2008 г.

“СТМ - ЛТМ” ООД разполага с високо квалифициран и амбициозен екип – магистри, инженери, експерти по здравословни и безопасни условия на труд, сътрудници и програмисти.

Политиката на фирмата е ориентирана към непрекъснато повишаване професионалната компетентност на нейните служители. Екипът на „СТМ – ЛТМ“ ООД ежегодно преминава обучения.

Големият набор от активности и обемната клиентска база наложиха използването на софтуер, който да улеснява работата ни с клиенти и едновременно с това да оптимизира работните ни процеси.

За това се доверихме на екипът на Microinvest  и SugarCRM!

 SugarCRM ни гарантира по-добър достъп до данните – от всяко географско място, както и по-пълноценно използване на човешкия ресурс на компанията.  Наличието на групов календар минимизира времето за оперативки и спомогна за вътрешната ни организация.След краткия етап на адаптация от страна на персонала, системата видимо доказа своята ефективност. Налице са и отлични възможности за бързо и лесно генериране на справки и анализи в реално време.

Ние сме и искаме да продължаваме да бъдем водещи в бранша и затова доверихме бизнеса си на софтуер, който е с доказана ефективност и то в световен мащаб.

© Copyright Microinvest, 2011