Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Тествай демо весия Запознайте се с възможностите на продукта.

Европейски Мениджмънт Център ООД

“В дългосрочен план прилагането на CRM ще е свързано с оптимизиране на дейностите, свързани с управлението на фирмата и маркетинга на нашите продукти.”

Детелина Ишева, мениджър обучения и консултации към Европейски Мениджмънт Център ООД

1) Представете Вас и Вашата компания накратко.

Европейски Мениджмънт Център ООД е една от водещите обучителни и консултантски фирми на българския пазар през последните 10 години. ЕМЦ предлага актуални тренинг програми и цялостни практически решения за бизнеса, чрез развитието на човешките ресурси.

Центърът е основан през 1999 г. в като организация за обучение на възрастни и професионално обучение, чиито основни цели са подпомагането на фирми, институции и лица при утвърждаването им в силно конкурентна среда за осъществяване на принципите на Европейската идея за Учене през целия живот. Работим  с утвърдени и високо квалифицирани български и чуждестранни консултанти и обучители, доказани специалисти с богат практически и международен опит.

Основната ни дейност в сферата на продължаващото обучение е свързана с организирането на открити семинари и фирмени обучения в областите: Лидерски умения и управление на екипи,  Работа с клиенти и доставчици, Финансов мениджмънт и бюджетиране на проекти, Специализирани семинари и Развитие на човешките ресурси.

Притежаваме лиценз за обучение от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение за 20 професии и 25 специалности в областите мениджмънт, маркетинг, финанси и хотелиерство.

Успешно работим по Европейски проекти, повечето от които са от програмата „Учене през целия живот”, подпрограми „Леонардо да Винчи” и ,,Грундвиг”.

 

2) Какво наложи търсенето на специализиран софтуер - CRM система за управление? 

За нашата фирма, която се е утвърдила на пазара на обучителните и консултантски услуги, особено важно е  изграждането на дълготрайни  и лоялни връзки с клиентите, сред които са  водещи български компании.

Трябваше да търсим по-оптимален начин за контакта с клиентите ни, редовно да ги информираме за нашите програми и събития. И всичко това да става по един бърз и удобен начин.

Имахме вече изградена стратегия за комуникация с клиентите и потребителите на нашите услуги.

От няколко години ползваме системата с отворен код и се убедихме в нейните предимства.

Софтуерът дава възможност за добро систематизиране на информацията, което е особенно важно за основната ни дейност. Благодарение на CRM систематa не само имаме систематизирани данни за клиентите,  но и управляваме  цялостната комуникация с тях. Използваме CRM инструменти предимно за управление на маркетинг кампании и проследяване и анализиране на резултатите от тях.  

В дългосрочен план прилагането на CRM ще е свързано с оптимизиране на дейностите, свързани с управлението на фирмата и маркетинга на нашите продукти.

 

3) Кои фактори повлияха на Вашия избор на CRM система SugarCRM?

 Системата Sugar CRM ни е добре позната, както вече споменах, лесна за управление и поддръжка. За тези няколко години се убедихме в ефективността и. Както ние често казваме – започнахме да си подреждаме ,,къщичката”.

 Спряхме се на по-високата версия, която според нас има повече предимства и използвахме промоционалния период за закупуване на софтуера.

Постепенно имаме намерение да разширим възможностите, като планиране на приходи, плащания и продажби.

Особено ни е полезна за работата по проекти и тяхното отчитане.

 

4) Как разглеждате проекта - като разход или като инвестиция?

Смятаме, че направеният разход всъщност е една много добра инвестиция с дългосрочен ефект.Очакванията ни са за подобряване на процеса на управление на връзките с клиентите и оптимизиране на процесите във фирмата.

 

5) Какви положителни тенденции в дейността на компанията отчетохте след внедряването на SugarCRM?

Със сигурност ще имаме по-успешно маркетиране на продуктите и услугите,  които предлагаме.

Подреждане на приоритетните задачи, обаждания към клиенти и доставчици и проследяване на основните процеси във фирмата.

Със сигурност има какво още да учим и внедряваме.

 

6) Как ни открихте?

Още от 2009 г. започнахме да търсим доставчик на тази услугата. Разгледахме няколко оферти, анализирахме, сравнявахме. Даже присъствахме на демо-семинари за системата.Така се спряхме на CRM отдела на Microinvest, който ни предостави гъвкави платформи и софтуер на добро качество.

 

7) Какво е мнението Ви за екипа по внедряване?

Специалистите по внедряването на системата показаха професионализъм и задълбочено познаване на SugarCRM.

Процесът на усвояване на системата е сравнително кратък, и се надяваме при възникване на проблеми в процеса на работа, да получим навременна помощ.

© Copyright Microinvest, 2011